TR64bit compatible - X 64-bit Download

  Sessiz yükleme veya sessiz güncelleştirme :

  > PrivaZer_free.exe -silent
  or
  > PrivaZer_for_Donors.exe -silent


  Exe'yi arka planda çalıştırın :

  > PrivaZer.exe /HIDE
  > PrivaZer.exe /HIDE_BUT_SHOW_ICON


  GÜVENLİ silme :

  > privazer.exe DELETE "C:\dir\file1.txt"
  > PrivaZer.exe DELETE "C:\dir\file1.txt" "C:\dir\dir1"


  Otomatik temizleme + temizlemeden sonra PC kapatma + özel ini dosyası :

  > PrivaZer.exe CLEAN C:
  > PrivaZer.exe CLEAN C: D:
  > PrivaZer.exe CLEAN C: D: /SHUTDOWN
  > PrivaZer.exe CLEAN C: D: /HIDE /SHUTDOWN
  > PrivaZer.exe CLEAN /SHUTDOWN
  > PrivaZer.exe CLEAN /PC_RESTART
  > PrivaZer.exe CLEAN /CLOSE_SESSION
  > privazer.exe CLEAN /CLOSE

  > privazer.exe CLEAN /HIDE

  > privazer.exe CLEAN /HIDE_BUT_SHOW_ICON

  > PrivaZer.exe CLEAN C: D: /HIDE PrivaZer.ini
  > PrivaZer.exe CLEAN /HIDE /SHUTDOWN
  > PrivaZer.exe CLEAN /HIDE /CLOSE "path to my ini file"
  > PrivaZer.exe CLEAN /SHUTDOWN "path to my ini file"
  > PrivaZer.exe CLEAN "path to my ini file"

 

 

 

 

 

Best drive cleaner