TR 🗘
PrivaZer
Serbest
Sürüm

İstediğiniz zaman, istediğinizi bağışlayın

PrivaZer
Bağış
Sürüm

İstediğiniz zaman, istediğinizi bağışlayın • Daha FAZLA KORUMA
  gizliliğinizin • Otomatik TEMİzLE
  internet izlerinizin • Otomatik indirme
  GÜNCELLEŞTIRMELER
  1 yıl geçerli • Komut satırları • Öncelikli destek

Ortak özellikler

Derinlemesine temizlik

İstenmeyen izlerin temizlenmesi

Güvenli silmeler

Daha hızlı bilgisayar

+ daha fazla boş alan

Görsel -leştirme
artık izlerin

© Goversoft 2012-2021