BG


Предупреждение за актуализиране


Ключовете на ShellBags може да съдържат информация относно вашите минали дейности :

  1. имената и пътищата на папките, които сте отворили
     дори ако папката е изтрита !

  2. подробна информация за клеймото, време за създаване,       време за модификация, време за достъп

Това наистина е проблем с поверителността.


   
Рейтинг: 4.9/5
Рейтинг: 4.7/5

 Рейтинг: 5/5

64bit compatible - X 64-bit Download

v1.30 (29 August 2021)
+ Подобрено сканиранеv1.29 (19 April 2021)
+ Подобрена скорост
+ Подобрено сканиране : следи от изтрити папки
+ Подобрен ПИv1.28 (23 November 2018)
- New favicon
- Improved UI


v1.27 (22 November 2018)
- New feature : it remembers the shellbags you want to preserve
- Fixed issue : cleanup does not work


v1.26 (13 November 2018)
- Improved Windows 10 support
- Improved UI
- Improved Italian


v1.25 (5 March 2016)
- New option added :
  . save your preferences
  . an .ini file is created
- Improved UI
- Improved french


v1.24 (9 Aug 2015)
- Improved support of Win10
- Improved UI


v1.23 (27 Apr 2014)
- optimized memory usage


v1.22 (02 Jan 2014)
- Minor bug fixes


v1.21
(12 Dec 2013)
- Improved UI
- Minor bug fixes

v1.20 (16 Nov 2013)
- new UI
- Language support added
- Minor bug fixes

v1.12 (12 July 2013)
- bug fix : analysis hangs

v1.11
(10 July 2013)
- Minor bug fixes

v1.10
(29 June 2013)
- Improved recovery of folders paths

- Improved cleanup of dates

v1.9 (15 May 2013)
- Improved recovery of folders paths

v1.8
(06 April 2013)
- New option : ShellBags Optimization
- Improved "Last visit" date recovery
- Improved ShellBags selection
- Improved UI


v1.7 (20 March 2013)
- Improved Shellbags integrity check

v1.6 (19 March 2013)
- Fixed bug : unable to recreate Shellbags
- Improved detection of
  . USB drive
  . Network drive
  . CD-ROM drive
- New option for advanced users :
  . "Control panel" Shellbags cleanup
  . "Systeml" Shellbags cleanup
  -> "Desktop" Shellbag is protected
- Improved UI
  . New "advanced Options"
  . New window size

v1.5 (10 March 2013)
- New option : cleaning algorithms selection
- New column : Windows position
- New column : Windows size

v1.4 Beta (05 March 2013)
- Improved scan of ShellBags
- new ShellBag type : "Search results"
- new option : export to .txt file
- new option : select which ShellBags
   to clean
- Improved UI

v1.3 Beta (03 March 2013)
- Improved cleanup of ShellBags
   related to deleted folders
- Improved recovery of folders paths
- Improved UI

v1.2 Beta (02 March 2013)
- Improved invalid ShellBags cleanup

v1.1 Beta (01 March 2013)
- Improved recovery of folders paths
- Improved backups
- now, it runs as admin when user is admin


v1.0 Beta (27 February 2013)
- Beta version for testing

 

Latest reviews
See reviewSee review