NN64bit compatible - X 64-bit Download

  Stille installasjon eller stille oppdatering :

  > PrivaZer_free.exe -silent
  or
  > PrivaZer_for_Donors.exe -silent


  Kjør exe i bakgrunnen :

  > PrivaZer.exe /HIDE
  > PrivaZer.exe /HIDE_BUT_SHOW_ICON


  Sikker sletting :

  > privazer.exe DELETE "C:\dir\file1.txt"
  > PrivaZer.exe DELETE "C:\dir\file1.txt" "C:\dir\dir1"


  Automatisk opprydding + PC-avslutning etter opprydding + egendefinert ini-fil :

  > privazer.exe CLEAN C:
  > privazer.exe CLEAN C: D:
  > privazer.exe CLEAN C: D: /SHUTDOWN
  > privazer.exe CLEAN C: D: /HIDE /SHUTDOWN
  > privazer.exe CLEAN
  > privazer.exe CLEAN /SHUTDOWN
  > privazer.exe CLEAN /PC_RESTART
  > privazer.exe CLEAN /CLOSE_SESSION
  > privazer.exe CLEAN /CLOSE

  > privazer.exe CLEAN /HIDE

  > privazer.exe CLEAN /HIDE_BUT_SHOW_ICON

  > PrivaZer.exe CLEAN C: D: /HIDE PrivaZer.ini
  > privazer.exe CLEAN /HIDE /SHUTDOWN
  > privazer.exe CLEAN /HIDE /CLOSE "path to my ini file"
  > privazer.exe CLEAN /SHUTDOWN "path to my ini file"
  > privazer.exe CLEAN "path to my ini file"

 

 


 

 

Best drive cleaner